Informace o nás

Firma LUMIRA Design s.r.o. byla založena na podzim roku 2007. Založení firmy předcházela dlouholetá činnost firmy se stejným zaměřením, která začala od roku 1996 fungovat v oblasti marketingu a reklamy. Touto firmou byla LUMIRA, sdružení podnikatelů se sídlem v Lysé nad Labem. Po více jak 10 - letém fungování firmy vznikla nutnost založit právnickou oosobu a  to se stalo na počátku roku 2008. Firma se již od počátku svého fungování zaměřila na pokračování aktivit bývalé firmy a rozvoj v dalších oblastech reklamy a merketingu.

 

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.